TwinBond SIP 2K

VERSTERKENDE IMPREGNATIE VOOR GEVELPANELEN

Krimpvrij, elastisch en chemisch bestendig kunsthars.

Omschrijving

Dit product is uit productie genomen en wordt vervangen door TwinBond SFA-100 SIP 2K Fast.

Verpakking

 • 550325924 - TwinBond SIP 2K - blik 1kg

Technische informatie

TwinBond SIP 2K

TwinBond SIP 2K

VERSTERKENDE IMPREGNATIE VOOR GEVELPANELEN

Component A

 • Vorm: vloeibaar.
 • Kleur: lichtgeel.
 • Geur: karakteristiek.
 • Kookpunt/kookpuntbereik: > 200°C.
 • Stolpunt: - 5°C.
 • Vlampunt: > 140°C.
 • Ontstekingstemperatuur: > 200°C.
 • Zelfontsteking: niet.
 • Ontploffingsgevaar: geen.
 • Dampspanning bij 20 °C: < 2 hPa.
 • Dichtheid bij 20 °C: 1,13 g/cm³.
 • Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water: Niet oplosbaar.
 • Oplosbaarheid in organische oplosmiddelen: Oplosbaar in veel organische oplosmiddelen.
 • Dynamische viscositeit bij 25 °C: 500 - 900 mPas.
 • Oplosmiddelgehalte: organisch oplosmiddel: 10 %.

 

Component B

 • Vorm: vloeibaar.
 • Kleur: lichtgeel.
 • Geur: karakteristiek.
 • Kookpunt/kookpuntbereik: > 200°C.
 • Stolpunt: - 25°C.
 • Vlampunt: 101°C.
 • Ontstekingstemperatuur: 380°C.
 • Zelfontsteking: niet.
 • Ontploffingsgevaar: geen.
 • Dampspanning bij 20 °C: 0,3 hPa.
 • Dichtheid bij 20 °C: 1,02 g/cm³.
 • Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water: Gedeeltelijk mengbaar.
 • Oplosbaarheid in organische oplosmiddelen: Oplosbaar in veel organische oplosmiddelen.
 • Dynamische viscositeit bij 25 °C: 40 - 60 mPas.
 • Oplosmiddelgehalte: organisch oplosmiddel: 0 %.
 • Gehalte aan vaste bestanddelen: 0 %.

Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

 

Gebruik

 • A en B component volledig en goed mengen tot een homogene massa. Voor kleine toepassingen: meng zorgvuldig 2 volumes A component met 1 volume B component.
 • Na menging verwerken binnen 30 minuten.
 • Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond met rol of borstel.
 • Minimale verwerkingstemperatuur: +5⁰ C.
 • Na minimaal 2 u. de uitharding testen met behulp van TwinBond Tape. Als de tape voldoende hecht is het behandelde oppervlak klaar voor verlijming.
 • Volledige chemische bestendigheid na 7 dagen.